...

/


align="right"> . ʡ ޡ . ,

:

ȡ ǡ : . .
. : . {:53}.
. - - . .
: : . .
.
: : .
. . . . . .
: : . .
. . . : * * * . {: 68697071}.
ǡ . . . . - - .

: ǡ .
ɡ . . : . {: 114}.
. : 1882 2189 2969 8065.
.

.

ȿ ɿ

, , , , , ,