مجتمع رجيمالنقاش العام

الصبح تفضحه عيونه

01-07-2018, 04:00 PM
[FT=af_najed]
[FT=simplified arabic]
[FT=af_najed]

[FT=times new roman][FT=arial]
[FT=simplified arabic]
[FT=af_najed]
[FT=times new roman][FT=arial]الصبح[/FT] [/FT][FT=times new roman][FT=arial]تفضحه[/FT] [FT=arial][FT=times new roman]عيونه[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[/FT]
[/FT]
[FT=af_najed]


[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]الليل موعدك [/FT][FT=arial]معي[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]تنسلين فيه الي[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]اخاديد الشوق بين احضاني تقذفك[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]تبللين من رحيقي الشفاه[/FT][/FT][FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]وتحفرين شوقك خمرا في كياني[/FT][/FT]
[FT=af_najed]
[/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]نهذي معا، نحترق معا[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]ومعا يجتاحنا الاعصار [/FT][FT=arial]والطوفان[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]كلانا الى أليفه هارب من جليد[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]انا من عهد السقطة الاولى[/FT][/FT][FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]اسكنتك [/FT][FT=arial]أحضاني[/FT][/FT]
[FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]وأنت بعد الخروج[/FT][/FT]
[FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]ما هدأ لك برق، ولا توقف رعد[/FT][/FT]
[FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]كلانا يتلحف [/FT][FT=arial]بالحمى[/FT][/FT]
[FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]ويستفيق بعطرالقبل[/FT][/FT]
[FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]كلما تسللت الي[/FT][/FT]
[FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]انهمر اريجك احتراقا[/FT][/FT]
[FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]لف [/FT][FT=arial]دمي واساله[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]حياتي، حين اموت بين احضانك[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]أتكفن بالنشوة تسري من لهيبك[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]دبيبا [/FT][FT=arial]يدفقني انتحارا[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]احقق فيك احلامي[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]نتغاشى[/FT][/FT][FT=af_najed][FT=times new roman] ...
[/FT][/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]انزف عطرا، وتشهقين[/FT][/FT]
[FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]حين [/FT][FT=arial]اصحو[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]اشتعل واهذي[/FT][/FT][FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]تذكرني قبلاتك[/FT][/FT]
[FT=af_najed]
[/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]أني ما مت إلا لأحيا[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]ولن أحيا إلا [/FT][FT=arial]لأموت[/FT][/FT][FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]في رحلة جنونك[/FT][/FT]
[FT=af_najed]
[/FT]
[FT=arial][FT=times new roman]وحين تومض الشمس[/FT][/FT][FT=af_najed]
[/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]كما تسللت تنسحبين[/FT][/FT][FT=af_najed][FT=times new roman]
[/FT][/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]فالصبح [/FT][FT=af_najed][FT=arial]تفضحه[/FT] [/FT][FT=arial]عيونه[/FT][/FT]
[FT=times new roman][FT=arial]محمد سعد[/FT][/FT]
[/FT]
[/FT][/FT]
[/FT]
[/FT]
[/FT]
</ul>
كلمات ذات علاقة
الصبح , تفضحه , عيونه