/
%nano%

... .
忿
%nano%
... .
hana98
... 2  3  4  5 6  7 

,