..** ** . . . * . . . . . ...

Hazaar..**

** . . . * . . [] . . .
. . . .
. . . . . . .. * *

*
:


fk,jJJJJJJJJJJJJhj fjr]v,h jsJJJJJhu],kd??

..::[(kinzi)]:::.


........
amrr

, ,