...............

/
: * *
-


: %nano%
-
: ♥ ♥
-


-ɿ!!!
!!!
:
-
&&&


: %nano%
-


:
-

1  2 3 

!!(**::<<<< .......... >>>>::**)!

, , , , , ,