:
.

.
.


.

.

..

.

.

.


.

.


:

: jannah1

: .

:

... .
:

1 2 

, , , ,